Aleksander Henzel Henßel (1974-
Aleksander Henzel Henßel (1974-
Search:

Email ; pendzel74@hotmail.com

Email:henzel161446@gmail.com

Facebook ; https://www.facebook.com/aleksander.henzel

Youtube ; https://www.youtube.com/user/AleksanderHenzel

.

Henzel.

Pochodzenie i znaczenie Nazwiska.

Jan ( czyli Henzel) był jednym z najpopularniejszych imion chrzcielnych w średniowieczu; odpowiednio powszechne są różne nazwy od nich pochodzące.

Nic więc dziwnego, że Hans Bahlow wzywa region śląski do przynajmniej dziesięciu różnych modyfikacji i udokumentowania. Oto lista oddzielnie przywoływanych nazwisk rodzinnych, z których wszystkie można przypisać chrzcielnictwu Jana:

Haschke

Hennig

Hannig

Hensel

Henschel

Henschke

Jansch

Jäschke

Jenke

Jochmann

Nawet w czasach starożytnych nazwa ta była niezwykle popularna: Jan jest grecką formą hebrajskiego Jochanana w znaczeniu „Pan okazał miłosierdzie”. Judaizm określał zatem narodziny pomyślane jako dar [1].

Dzięki tradycji Nowego Testamentu zarówno Jan Chrzciciel, jako poprzednik Odkupiciela, jak i apostoł Jan, ulubieni uczniowie Jezusa, zyskują na znaczeniu. Ponadto istnieje duża liczba chrześcijańskich męczenników i świętych o tym imieniu. Wiele chrzcielnic i kaplic poświęcono Janowi Chrzcicielowi [2].

Odmiana imienia Hensel to popularny niemiecki skrót lub Koseform do Johannesa. Popularność nazwy świadczy o baśni Grimm Jaś i Małgosia.


http://wiki-de.genealogy.net/Hensel_(Familienname)

facebook   
https://www.facebook.com/aleksander.henzel