Jesus Kristus I Stockholm!! - Vem Vill Följa Messias Guds Son?
Search:

Idag Läste Jag I Psaltaren 34 Igen

 

Idag läste jag i Psaltaren 34

igen! Det är vers 6,9 och 19

som jag funderar på med tanke

på vad jag egentligen menar

med äkta gudsfruktan. Gud är

värd att frukta om jag inte

vill att mina läppar skall

vara falska i mitt prisande

av Gud. Det är slående vad

mycket Gud vill ge oss om vi

bara vill se till att göra

oss mottagliga för det.

Verserna 6,9 och 19 tycker

jag hjälper att få balans på

vad som ger glädjen i och vad

man gör av glädjen som Gud ger

istället för att försöka skapa

glädje. Glädjen finns i Guds

goda varför försöka uppfinna

hjulet istället för att rulla

med det?

 

Här kommer verserna som man gör

väl att läsa i sitt rätta sammanhang:

 

v6

De som ser upp till honom strålar av fröjd,
deras ansikten behöver ej rodna av blygsel.

 

v9

 

Smaka och se att Herren är god.
Salig är den människa som flyr till honom.

 

v19

Herren är nära dem som har ett förkrossat hjärta
och frälsar dem som har en bedrövad ande.

 

 

Kontakta via

JesusKristus.org

för att veta mer!